Tuyển dụng nhân viên hành chính văn phòng

16/11/2019 36 lượt xem
 

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2019

22/2/2019 148 lượt xem
Trường Đại học Phenikaa thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2019  

Thông báo Kêu gọi đề xuất đề tài/dự án khoa học và công nghệ theo Nghị định thư giữa Việt Nam-Đức năm 2019

19/3/2019 146 lượt xem
Thông báo Kêu gọi đề xuất đề tài/dự án khoa học và công nghệ theo Nghị định thư giữa Việt Nam-Đức năm 2019  

Thông báo tuyển chọn nhiệm vụ Nghị định thư Việt Nam- Italy năm 2019

19/3/2019 136 lượt xem
Thông báo tuyển chọn nhiệm vụ Nghị định thư Việt Nam- Italy năm 2019