Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2019

22/2/2019 124 lượt xem
Trường Đại học Phenikaa thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2019  

Thông báo Kêu gọi đề xuất đề tài/dự án khoa học và công nghệ theo Nghị định thư giữa Việt Nam-Đức năm 2019

19/3/2019 125 lượt xem
Thông báo Kêu gọi đề xuất đề tài/dự án khoa học và công nghệ theo Nghị định thư giữa Việt Nam-Đức năm 2019  

Thông báo tuyển chọn nhiệm vụ Nghị định thư Việt Nam- Italy năm 2019

19/3/2019 114 lượt xem
Thông báo tuyển chọn nhiệm vụ Nghị định thư Việt Nam- Italy năm 2019