Công bố khoa học mới_10-June-2020

24/6/2020153 lượt xem
Công trình khoa học với tiêu đề “Enhanced adsorption efficiency of inorganic chromium (VI) ions by using carbon-encapsulated hematite nanocubes” của nhóm nghiên cứu “Vật liệu Nano Y sinh-Môi trường-NEB Group”-Trường Đại học Phenikaaa vừa được chấp nhận đăng trên ...

Trường Đại học PHENIKAA công bố điểm xét tuyển, điểm trúng tuyển dự kiến cho các phương thức tuyển sinh năm 2019

18/7/2019458 lượt xem
http://phenikaa-uni.edu.vn/chitiet/tin-tuyen-sinh/truong-dai-hoc-phenikaa-cong-bo-diem-xet-tuyen-diem-trung-tuyen-du-kien-cho-cac-phuong-thuc-tuyen-sinh-nam-2019

Đào tạo Thạc sĩ

22/2/2019313 lượt xem
Đào tạo sau đại học

Đào tạo Tiến sĩ

22/2/2019337 lượt xem
Đào tạo sau đại học

Bằng sáng chế

22/2/2019317 lượt xem
Bằng sáng chế

Bài báo trong nước-Kỷ yếu hội nghị trong nước

22/2/2019323 lượt xem
Bài báo trong nước-Kỷ yếu hội nghị trong nước

Công nghệ Nano Y sinh

22/2/2019336 lượt xem
Công nghệ Nano Y sinh

Công nghệ Nano môi trường

22/2/2019346 lượt xem
Công nghệ Nano môi trường

Hợp tác trong nước

22/2/2019329 lượt xem
Hợp tác trong nước

Hợp tác quốc tế

22/2/2019334 lượt xem
Hợp tác quốc tế