Trường Đại học PHENIKAA công bố điểm xét tuyển, điểm trúng tuyển dự kiến cho các phương thức tuyển sinh năm 2019

18/7/2019271 lượt xem
http://phenikaa-uni.edu.vn/chitiet/tin-tuyen-sinh/truong-dai-hoc-phenikaa-cong-bo-diem-xet-tuyen-diem-trung-tuyen-du-kien-cho-cac-phuong-thuc-tuyen-sinh-nam-2019

Thông báo thời hạn xét tuyển thẳng đại học chính quy năm 2019 vào Trường Đại học PHENIKAA

14/7/2019204 lượt xem
http://phenikaa-uni.edu.vn/chitiet/tin-tuyen-sinh/thong-bao-thoi-han-xet-tuyen-thang-trong-ky-thi-tuyen-sinh-dai-hoc-chinh-quy-nam-2019-vao-truong-dai-hoc-phenikaa

Đào tạo Thạc sĩ

22/2/2019188 lượt xem
Đào tạo sau đại học

Đào tạo Tiến sĩ

22/2/2019210 lượt xem
Đào tạo sau đại học

Bằng sáng chế

22/2/2019194 lượt xem
Bằng sáng chế

Bài báo trong nước-Kỷ yếu hội nghị trong nước

22/2/2019208 lượt xem
Bài báo trong nước-Kỷ yếu hội nghị trong nước

Công nghệ Nano Y sinh

22/2/2019214 lượt xem
Công nghệ Nano Y sinh

Công nghệ Nano môi trường

22/2/2019204 lượt xem
Công nghệ Nano môi trường

Hợp tác trong nước

22/2/2019205 lượt xem
Hợp tác trong nước

Hợp tác quốc tế

22/2/2019192 lượt xem
Hợp tác quốc tế