Trường Đại học PHENIKAA công bố điểm xét tuyển, điểm trúng tuyển dự kiến cho các phương thức tuyển sinh năm 2019

18/7/2019338 lượt xem
http://phenikaa-uni.edu.vn/chitiet/tin-tuyen-sinh/truong-dai-hoc-phenikaa-cong-bo-diem-xet-tuyen-diem-trung-tuyen-du-kien-cho-cac-phuong-thuc-tuyen-sinh-nam-2019

Đào tạo Thạc sĩ

22/2/2019232 lượt xem
Đào tạo sau đại học

Đào tạo Tiến sĩ

22/2/2019254 lượt xem
Đào tạo sau đại học

Bằng sáng chế

22/2/2019237 lượt xem
Bằng sáng chế

Bài báo trong nước-Kỷ yếu hội nghị trong nước

22/2/2019249 lượt xem
Bài báo trong nước-Kỷ yếu hội nghị trong nước

Công nghệ Nano Y sinh

22/2/2019257 lượt xem
Công nghệ Nano Y sinh

Công nghệ Nano môi trường

22/2/2019249 lượt xem
Công nghệ Nano môi trường

Hợp tác trong nước

22/2/2019247 lượt xem
Hợp tác trong nước

Hợp tác quốc tế

22/2/2019250 lượt xem
Hợp tác quốc tế