Hợp tác quốc tế

2/22/2019 8:20 AM

Hợp tác quốc tế

Viện Nghiên cứu Nano triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế chặt chẽ với một số các đơn vị nghiên cứu-đào tạo có uy tín ở ngoài nước như:

+ PTN công nghệ vật liệu và cảm biến, Trường Đại học Nam Florida, Hoa Kỳ

+ Khoa kỹ thuật vật liệu, Trường Đại học quốc gia Chungnam, Hàn Quốc

+ Khoa hóa học, Trường Đại học Korea, Hàn Quốc