Công nghệ Nano Y sinh

2/22/2019 9:00 AM

Công nghệ Nano Y sinh:

  • Phát triển vật liệu nano y sinh mới
  • Cảm biến nano y sinh thông minh
  • Y học nano ứng dụng trong điều trị (hệ dẫn thuốc nano, khả năng tương thích sinh học với tế bào, điều trị nhiệt từ và quang từ)
  • Thiết bị chẩn đoán nhanh các dịch bệnh ứng dụng cảm biến nano
  • Thiết bị phân tích nhanh để theo dõi và phát hiện các dấu hiệu bệnh ở người
  • Thiết bị phân tích nhanh và kiểm soát an toàn thực phẩm