Nhân sự Viện Nghiên cứu Nano

3/19/2019 4:11 PM
 • Viện trưởng
 • Phòng 506, nhà A1
 • tuan.leanh@phenikaa-uni.edu.vn
 • Full CV
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tổng hợp vật liệu nano tổ hợp và ứng dụng trong cảm biến đo màu và y sinh
 • Tiến sĩ: Đại học quốc gia Chungnam, Hàn Quốc
 • Thạc sĩ: Đại học Bách Khoa Hà Nội
 • H-index: 21, >1895 citations
 • ISI-Scopus papers: >100
 • Google Scholar/ Researchgate/ Publons/ Orcid
 • Tiến sĩ: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
 • Thạc sĩ: Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội
 • H-index: 22; >1700 citations
 • ISI-Scopus papers: >59
 • Google Scholar/ Researchgate/ Publons/ Orcid
 • Tiến sĩ: Trường Đại học Korea, Hàn Quốc
 • Thạc sĩ: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam
 • H-index: 10; 370 citations
 • ISI-Scopus papers: >25
 • Google Scholar/ Researchgate/ Publons/ Orcid
 • Tiến sĩ: Đại học Korea, Hàn Quốc
 • Thạc sĩ: Đại học Bách khoa Hà Nội, Việt nam
 • H-index: 8, >152 citations
 • ISI-Scopus papers: >9
 • Google Scholar/ Scopus/ Publons/ Orcid
 • Tiến sĩ: Đại học Quốc gia Hankyong, Hàn Quốc
 • Thạc sĩ: Đại học Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam
 • H-index: 8 citations
 • Google Scholar/ Researchgate/ Orcid