Thông báo mời tham dự buổi báo cáo khoa học của GS. Nguyễn Đức Thành

6/30/2019 1:33 AM
Viện Nghiên cứu Nano (PHENA) kính mời các thầy cô Trường Đại học PHENIKAA đến tham dự buổi báo cáo khoa học của GS. Nguyen, T. D. (Trường Đại học Connecticut) lúc 10:00 ngày Thứ Hai (01/7/2019) tại phòng B.101.

GS. Nguyen, T. D. tốt nghiệp đại học ở Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, sau đó làm nghiên cứu sinh ở Trường Đại học Princeton và hiện làm việc tại Khoa Kỹ thuật Cơ khí thuộc Trường Đại học Connecticut (http://nguyenresearchgroup.com/).

GS. Nguyen, T. D. là một nhà khoa học trẻ nhưng đã có nhiều công bố trong lĩnh vực biomedical engineering trên các tạp chí nổi tiếng như Science(10.1126/science.aaf7447), Nature Nanotechnology (10.1038/nnano.2012.112), Advanced Materials (10.1002/adma.201802084), PNAS (10.1073/pnas.1710874115)...

Trân trọng cảm ơn các thầy cô.