Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2019

2/22/2019 8:11 AM

Trường Đại học PHENIKAA thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2019 như sau:

TT

Chuyên ngành

Mã ngành

Chỉ tiêu

1

Kỹ thuật xây dựng

8580201

70

2

Quản trị kinh doanh

8340101

30