Thông báo số 1-Hội nghị quốc tế lần thứ 7 về công nghệ nano và ứng dụng-IWNA2019

4/9/2019 9:04 AM

THÔNG BÁO SỐ 1
HỘI NGHỊ QUỐC TẾ LẦN THỨ BẢY VỀ CÔNG NGHỆ NANO & ỨNG DỤNG
(The 7th International Workshop on Nanotechnology and Application- IWNA 2019)
Phan Thiết, 06-09 tháng 11 năm 2019

Mười hai năm trước, Hội nghị về Công nghệ Nano và Ứng dụng (IWNA) được tổ chức
lần đầu tiên vào tháng 11 năm 2007 tại Vũng Tàu, Việt Nam. Tiếp theo thành công của
IWNA 2007, các Hội nghị Quốc tế lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư, thứ năm và thứ sáu
(IWNA 2009, IWNA 2011, IWNA 2013, IWNA 2015 và IWNA 2017) cũng đã được tổ
chức thành công, tạo tiếng vang lớn trong cộng đồng khoa học trong nước và quốc tế.
IWNA đã thu hút sự quan tâm của rất nhiều các nhà khoa học đến từ các Trường, Viện
nghiên cứu, Phòng thí nghiệm và các Công ty trên thế giới. Mỗi kỳ Hội nghị, IWNA có
khoảng 300 khách tham dự (trong đó có khoảng 100 khách quốc tế đến từ 20 quốc gia) với
200-250 bài báo cáo khoa học được trình bày, bao gồm tất cả những vấn đề cốt lõi trong
lãnh vực công nghệ nano từ nghiên cứu cơ bản đến các nghiên cứu về tổng hợp vật liệu
nano, quy trình chế tạo vi linh kiện nano cũng như các ứng dụng của chúng trong khoa học
đời sống. Hội nghị IWNA 2015 đã có 15 bài báo được lựa chọn để đăng trên Số đặc biệt của
Tạp chí thuộc danh mục ISI là: “International Journal of Nanotechnology (IJNT)” của nhà
xuất bản Inderscience Publishers (Thụy Sĩ).
Tiếp theo thành công của sáu lần Hội nghị trên, năm nay IWNA 2019 sẽ được tổ chức
từ ngày 06 đến ngày 09 tháng 11 năm 2019 tại Resort Ocean Dunes, TP. Phan Thiết, Bình
Thuận. IWNA 2019 được đồng tổ chức bởi ĐHQG TP. HCM (VNUHCM) / Viện Công
nghệ Nano (INT) và MINATEC, Cộng hòa Pháp. Hội nghị cũng nhận được sự hỗ trợ của
Bộ Khoa học và Công nghệ và Sở Khoa học, Công nghệ TP. Hồ Chí Minh, Ủy ban Nhân
dân tỉnh Bình Thuận và nhiều tổ chức khác.
IWNA 2019 kỳ vọng sẽ tạo cơ hội cho các nhà khoa học trong và ngoài nước trao đổi
những kiến thức khoa học thuộc lãnh vực Công nghệ nano. Hơn nữa, IWNA 2019 sẽ tạo ra
một diễn đàn trao đổi giữa các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, các chuyên gia trong và ngoài
nước thuộc lãnh vực công nghệ nano và các công ty có nhu cầu nghiên cứu và ứng dụng
lãnh vực này. Hội nghị cũng nhằm tăng cường hợp tác nghiên cứu khoa học giữa các quốc
gia và thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu khoa học trong lãnh vực công nghệ nano và ứng
dụng.

INT- IWNA 2019 - Thong bao so 1 _tieng Viet_ -V2- 16012019.pdf

IWNA 2019_Poster - Format A4 - V1- 17-01-2019.pdf