rokettube porno alanya escort maltcasino antalya escort antalya escort rolex replica altyazili porno

Công trình tổng quan về cấu trúc dị hướng trên cơ sở ferrite spinel (AFe2O4) ứng dụng trong chế tạo pin, kiểm soát môi trường và y sinh học

9/14/2020 8:51 AM

Lấy cảm hứng từ xu hướng phát triển mạnh mẽ của các thiết kế lai dựa trên vật liệu nano spinel ferrite (SFN), nhóm tác giả của Viện Nghiên cứu Nano – Trường Đại học Phenikaa đã tổng hợp và phân tích những kết quả nghiên cứu mới nhất của các nhà nghiên cứu trên thế giới về loại vật liệu này. Công trình đã được chấp nhận đăng tải trên tạp chí RSC Advances của Hội hóa học Hoàng gia Anh (Q1) vào tháng 8/2020, với tiêu đề: “Spinel ferrite (AFe2O4)-based heterostructured designs for lithium-ion battery, environmental monitoring, and biomedical application”. Bốn nhóm thiết kế chính đã được tổng quan một cách hệ thống, bao gồm: (1) vật liệu SFN kết hợp với nano carbon; (2) vật liệu SFN kết hợp với kim loại/oxit kim loại; (3) vật liệu SFN kết hợp với MS2; (4) SFN kết hợp với một số cấu trúc vật liệu khác.

Thiết kế và ứng dụng của vật liệu ferrite spinel (AFe2O4)

Từng nhóm thiết kế được mô tả dựa trên những ưu điểm của quá trình kết hợp giữa SFN và vật liệu nano khác. Phân tích cho thấy, nhờ hình thái độc đáo, hiệu ứng cộng hưởng và đặc điểm từng thành phần mà cấu trúc lai này thể hiện nhiều tính chất đặc trưng và thú vị. Ví dụ như, độ dẫn điện cao, diện tích bề mặt riêng lớn, tính linh động của hạt mang điện tích cũng như tính ổn định hóa lý và cấu trúc, những tương tác và tiếp xúc hiệu quả giữa điện cực và chất điện ly, đã góp phần đáng kể vào sự tăng điện dung, mật độ năng lượng và mật độ thể tích, hiệu suất cũng như chu kỳ sống của pin lithium-ion. Bên cạnh đấy, với tính tương thích sinh học cao, khả năng phân hủy sinh học tốt, không độc hại, độ phân tán cao, thú vị hơn là đặc tính siêu thuận từ của vật liệu SFN đã giúp cấu trúc lai này hoạt động hiệu quả trong nhiều ứng dụng về y sinh học, như: phân phối thuốc hướng đích hay tăng thân nhiệt, v.v .Thú vị hơn, cấu trúc vật liệu lai cũng bộc lộ khả năng hấp phụ và xúc tác quang cao. Trong lĩnh vực cảm biến, chúng góp phần cường độ nhạy và độ chọn lọc, dải tuyến tính phát hiện rộng và tín hiệu ổn định. Trong mỗi phần của bài tổng quan đều có những nhận xét và đánh giá về triển vọng phát triển của vật liệu trong tương lai. Việc ứng dụng những tính chất vượt trội của các thiết kế lai cũng như kiểm soát được sự tăng kích thước, hình thái, độ xốp, tỷ lệ thành phần giữa chúng vẫn đang còn nhiều thách thức và các hướng nghiên cứu vẫn còn nhiều hứa hẹn. Thành công của các hệ vật liệu SFN sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển ứng dụng công nghệ ở tương lai gần.

Tài liệu tham khảo:

https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2020/ra/d0ra05133k#!divAbstract