Cơ sở vật chất

26/2/2019 249 lượt xem
Với cam kết hỗ trợ đầu tư của Tập đoàn PHENIKAA, Viện Nghiên cứu Nano sẽ xây dựng hệ thống cơ sở vật chất trang thiết bị nghiên cứu phục vụ các nghiên cứu về vật liệu và công nghệ ...