Thông báo mời dự Seminar
Bài báo cáo với nhan đề: "Health challenges, Application of Biomedical Technology, and Future collaboration"  
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG POSTDOC VÀ TRỢ LÝ NGHIÊN CỨU
Nhóm nghiên cứu mạnh “Vật liệu Nano Y sinh – Môi trường-NEB Group”, Trường Đại học PHENIKAA tuyển ứng viên cho các vị trí Nghiên cứu sau Tiến sĩ (Postdoc) và Trợ lý nghiên cứu (Assistant Researcher)  

Điện cực anode đặc biệt được tạo từ vật liệu 2D-Sn-aminoclay và graphen oxit
Trong một nghiên cứu mới đây của cán bộ Viện Nghiên cứu Nano – Trường Đại học Phenikaa, điện cực anode đặc biệt được nghiên cứu chế tạo từ sự kết hợp giữa vật liệu 2D-Sn-aminoclay (SnAC) và GO đã ...